Околна среда и устойчивост

Балансът между екологичното производство и ефективността на разходите е основно предизвикателство за всеки бизнес. В днешни дни това е по-важно от всякога, защото устойчивостта е глобален проблем и засяга всички. Използвайки продуктите на Pentel RECYCOLOGY, ти също можеш да подчертаеш своята ангажираност към опазване на околната среда. Продуктите от линията RECYCOLOGY са направени от поне 50% рециклирани материали. Можеш да ги разпознаеш по малкото зелено листо.

Рециклиране в името на околната среда

Даваме пример с нашата продуктова линия Pentel RECYCOLOGY. Разработваме и произвеждаме екологично чисти пишещи инструменти и по този начин допринасяме за чиста околна среда. Всеки продукт на Pentel RECYCOLOGY е направен от поне 50% рециклиран материал (въз основа на общото тегло, с изключение на консумативите) и предлага постоянно високо качество, издръжливост и надеждност като другите, конвенционално произведени продукти на Pentel. В производството си наблягаме на ефективното използване на ресурси и рециклирани материали, като по този начин намаляваме отпадъците и емисиите на CO2.

Нашата продуктова линия RECYCOLOGY непрекъснато се разширява, а дялът на рециклираните материали се увеличава постоянно. Опаковките на продуктите от тази линия също са направени от рециклиран материал. И тъй като повторната употреба също помага да се предотвратят отпадъците и да се запазят ресурси, много от продуктите на Pentel, разбира се, могат да се презареждат.