55th ICAE

Международната изложба на детско изкуство Pentel (The International Children’s Art Exhibition- ICAE) е ежегоден конкурс и изложба на детски рисунки, която показва произведения на изкуството от млади художници от цял свят. Конкурсът е отворен за деца на възраст от 3 до 15 години, а творбите се оценяват въз основа на оригиналност, ясно изразено съдържание и културно изразяване. 
Pentel ICAE предоставя възможност на младите художници да покажат своя талант и креативност и да участват в изложба от международен мащаб.

Конкурсът е основан през 1970 г. в Осака, Япония и е спонсориран от Pentel. Pentel вярва, че изкуството обхваща всички области на развитието и насърчава креативността у децата. Помага да се развие интелигентността и личността на детето и му дава възможност да изрази себе си.

В конкурса всяка година участват десетки хиляди рисунки на деца от цял свят. Съдийският състав в Токио включва представители на Biiku Bunka Kyokai (Фондацията за художествено образование в Япония), преподаватели по изкуства и учители.

Всяка година ICAE, Международната изложба за детско изкуство, започва турне в Япония. В изложбата са представени печеливши творби от всички държави.
 

55-ти Международен конкурс за детска рисунка ICAE

За да се улесни процесът по събиране, обработка и оценяване на творбите, както и във връзка с GDPR регулациите в Европейския съюз, моля запознайте се с Правилата на конкурса и при изпращане на творби за участие попълнете коректно включените документи.

Тази година събирането на творбите, които ще участват в конкурса ще е почти един месец по-рано.

Някои важни моменти (моля прочетете пълните Правила за провеждането на конкурса):

 1. Участниците трябва да бъдат физически лица на възраст от 3 до 15 години.  
 2. Участник може да участва в Изложбата само чрез училище, читалище или друго учебно заведение. Индивидуални заявления няма да се приемат.
 3. Участието в конкурса става със самостоятелно нарисувана рисунка по всяка тема. Един участник може да участва само с една рисунка. Заглавието ѝ трябва да е на английски език.
 4. Творбите за конкурса трябва да бъдат нарисувани на ръка върху лист хартия с размери не по-големи от 54x38 см, вертикално или хоризонтално. Снимки, фотокопия, разпечатки и триизмерни произведения, например произведения, съдържащи залепени елементи, стърчащи от равнината на хартията, като хартиени топки, паста, вериги и др., няма да бъдат приемани. Целият лист хартия трябва да бъде включен в творбата, включително фона. Участникът може да използва всякакъв вид хартия и всякаква техника за рисуване, създавайки напълно плоска творба (пастели, акварели, маркери и др.). Скъсани и залепени хартиени колажи са приемливи, стига всички парчета да прилепват плътно към равнината на листа хартия. Творби, които приличат на добре известни произведения на изкуството или съдържат защитени от закона знаци, символи или герои, няма да бъдат оценявани. 
 5. Участниците, които представят повече от една рисунка под различни имена или псевдоними, ще бъдат изключени от конкурса и изложбата.
 6. Изпращането на творби за Конкурса, които не отговарят на условията, посочени в Правилата, или които не съдържат всички необходими елементи, изброени в Раздел IV от Правилата, автоматично ще дисквалифицира ЦЯЛАТА група от участие в Конкурса.
 7. Ще се приемат само творби, които отговарят на следните условия:
  • Попълнен Формуляр № 1 залепен на гърба в горния десен ъгъл на рисунката. На английски език.
  • Формуляр № 2 (списък на участващите творби) приложен към пакета с рисунки — НЕ ГО ЗАЛЕПВАЙТЕ ВЪРХУ РИСУНКИТЕ. На английски език.
  • Подписан формуляр за съгласие на родител/законен настойник (Формуляр № 3)
  • Подписан формуляр за съгласие на учителя (Формуляр № 4)
 8. Творбите трябва да бъдат опаковани добре в една опаковка и доставени не по-късно от 20 септември 2024 год на посочения по-долу адрес. 
 9. Броят на рисунките в пакета трябва да съответства на броя на участниците, посочени във Формуляр №2 и броя на формулярите за съгласие на родителите/законните настойници. Ако това не е спазено, целият пакет ще бъде дисквалифициран и всички творби в пакета няма да бъдат допуснати до Изложбата.

Запознайте се с обявените Правила за провеждане на 55 международен конкурс за детска рисунка ICAE, за да попълните и подадете правилно необходимите за участието в конкурса документи. 

 

Краен срок за получаване на рисунките: 20 септември 2024 год.

Адрес за получаване: фирма „Офис Консумативи“ ООД
гр.Варна, бул.“Трети март“, 22Б, ет.1, офис 1 
тел.: (052) 520 494*
С надпис: Международна изложба на детско изкуство ICAE върху опаковката 

*Посоченият телефон е необходим като информация за куриера. Не може да получите информация за конкурса на него, но ако имате въпроси моля изпратете на съобщение във Facebook страницата на Pentel България или в контактната форма на сайта.  Ще Ви отговорим възможно най-бързо.

Оценяване на рисунките: Януари 2025 год.

Обявяване на резултати: Юни/ Юли 2025 год.

Изложба в Токио, Осака и други градове в Япония и чужбина: Mарт 2025 год.


 

Резултати от минали конкурси


 

51-ви конкурс, 2020 год.     Изтегли резултати

52-ви конкурс, 2021 год.     Изтегли резултати

53-ти конкурс, 2022 год.     Изтегли резултати

54-ти конкурс, 2023 год.      изпратени апликации