Името на марката Pentel произлиза от химикалка на английски (pen) и глагола tell (казвам), който има за цел да изрази аспекта на общуване. Pentel означава висококачествени пишещи инструменти и пособия за рисуване. А също и насърчаване на развитието и себеизразяването чрез изкуство.

Нашата продуктова гама е подходяща за почти всеки дом, училище, офис, търговско или промишлено предприятие. Продуктите ни варират от класически инструменти за писане до маркери и цветни арт материали за творчество. За нас е много важно да предлaгаме екологични и устойчиви продукти. Поради тази причина повечето артикули са с възможност за многократно зареждане и са направени от висок процент рециклирани материали.

Обещанието на Pentel

Посветени сме на високото качество на нашите продукти.

В случай на повреда поради дефект в материалите и изработката, Pentel ще поправи или подмени всеки продукт без колебание – дори след изтичане на законовия му гаранционен срок. *

* Тази гаранция се отнася за всички продукти, които се дистрибутират от Pentel GmbH, Hamburg и чиито дефекти са възникнали в рамките на нормална и подходяща употреба. Трябва да се имат предвид обичайната трайност на мастилото, както и техническият напредък и настройките на продукта.